L’Ajuntament d’Alzira i l’Agència signen un protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla d’Integritat

Alzira, 30 de gener de 2023.- L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i García i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Ajuntament d’Alzira

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

L’Ajuntament d’Alzira habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau el qual estarà visible en la pàgina web municipal; una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de manera anònima.

La col·laboració entre totes dues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

Així mateix des de l’Agència s’oferirà assessorament i suport per a l’elaboració del pla de mesures antifrau necessari per a poder optar als fons europeus Next Generation com recull l’Ordre Ministerial 1030/2021 per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’alcalde d’Alzira, Diego García ha manifestat que “el nostre compromís amb la transparència en la gestió i amb la lluita contra la corrupció en els expedients administratius de l’ajuntament es veu reforçat amb la signatura d’aquest conveni amb el qual rebem el suport i l’ajuda de l’Agència Valenciana Antifrau per a millorar la imatge d’Alzira a nivell institucional i com a referent en la Comunitat Valenciana en la millora de la relació amb la nostra ciutadania”.

Per part seua, el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “és positiu veure com cada dia més ajuntaments i institucions comencen a dotar-se d’instruments per a lluitar contra el frau i la corrupció i el fan no sols amb mesures reactives com poden ser els canals de denúncia, sinó també des de la prevenció amb accions formatives i de conscienciació”.

“És sens dubte una bona notícia el que l’Ajuntament d’Alzira vaja a comptar amb bústies de denúncies, tant intern com extern, però més important és si cap que s’haja compromés a aprovar un Pla d’Integritat municipal”, ha afegit Llinares.

L’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el Sòl, ISTEC i l’Agència Valenciana Antifrau col·laboren en matèria de formació en integritat pública

#FormacióAVAF

La primera de les accions formatives de l’Agència Valenciana Antifrau en aquest any 2023 s’ha celebrat amb l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el Sòl (EVHa), entitat pública empresarial adscrita a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.

Un total de tres jornades formatives, dues a València i una a la ciutat d’Alacant, han tingut lloc en col·laboració amb EVHa davant l’interès mostrat per l’entitat en matèria de formació d’integritat pública, després de l’aprovació del pla de mesures antifrau de la institució.

Les jornades han portat per títol “Integritat pública i riscos en la gestió pública” i en elles, el servei de Formació ha impartit la totalitat de les sessions. Els costos de la corrupció, la importància de la cultura de la integritat pública i el cicle antifrau ha sigut analitzat per Anselm Bodoque, cap del servei de Formació, Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de formació de l’AVAF.

La primera de les sessions, el 12 de gener, va ser inaugurada pel director general de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el Sòl, Rafael Eloy Montero Gosalbes i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares Gómez. El director de l’AVAF va remarcar la labor de l’Agència com a organisme col·laboratiu i d’ajuda amb un objectiu en comú amb la resta d’institucions, augmentar el prestigi de l’administració pública.

Des de l’empresa del sector públic instrumental de la GVA, ISTEC (Societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU), una representació del seu personal va participar en la jornada formativa del divendres 13 de gener pel seu interès a incrementar la seua formació en matèria d’integritat pública.

La jornada formativa a Alacant va tenir lloc el 27 de gener de 2023 en la Sala d’actes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant amb la participació del personal al servei de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el sòl d’Alacant. El personal de l’AVAF desplaçat per a impartir la formació específica van ser Anselm Bodoque, cap de servei de Formació i Marita Oliver, tècnica de formació.

Els 110 assistents, al servei de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el Sòl i ISTEC, va participar activament en les tres jornades organitzades, de 4 hores cadascuna, a través de conferències i del taller pràctic sobre conflicte d’interès que va permetre el debat i reflexió sobre el risc que suposa la no correcta gestió dels conflictes d’interès.

La formació en integritat i lluita contra corrupció i el frau en l’administració pública és essencial com a mecanisme de prevenció i en la construcció d’una cultura d’integritat organitzacional.

L’Agència agraeix la disposició de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i el Sòl en l’organització d’aquestes jornades formatives, així com l’interès mostrat per ISTEC en la participació de formació en matèria d’integritat i riscos en la gestió pública.

Les 5 agències i oficines antifrau autonòmiques es reuneixen a Palma de Mallorca per tractar l’impacte de la futura Llei Whistleblower

Mallorca, 19 de gener de 2023.- El 18 de gener els responsables de les agències i oficines autonòmiques i corrupció es van reunir a Palma de Mallorca per coordinar les actuacions a seguir amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei que transposa a l’ordenament jurídic espanyola la coneguda com a Directiva Whistleblower.

Aquesta Directiva Europea 1937/2019 del Parlament Europeu fa referència a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

A més de la personal que ostenta la direcció en cadascuna de les agències i oficines van estar presents en la reunió personal dels serveis jurídics per tractar l’impacte que en les respectives lleis i reglaments puga tindre la llei estatal que en aquests moments es troba al Senat després de la seva aprovació pel Congrés dels Diputats.

En la reunió celebrada a la seu del Parlament Balear hi van participar l’Oficina Antifrau de Catalunya; l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció; l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de Navarra i l’Agència Valenciana Antifrau.